TYPY
 KONTAKT

Lenka Vohanková
Obchod, nabídky, zakázky

stabilus@betz.cz
+420 354 627 305
+420 603 862 614
+420 354 627 307

Tomáš Gersdorf
Technik

tomas.gersdorf@betz.cz
+420 354 603 409
+420 739 633 016

Plynové pružiny

Nejvíce používaným typem plynové pružiny je LIFT-O-MAT, který je dále dostupný v řadě rozměrových i silových parametrů a v širokém množství konstrukčních modifikací.

LIFT-O-MAT s hydraulicky tlumeným zasunutím a vysunutím

Princip funkce je ve větším objemu olejové náplně. Olej v blízkosti koncové polohy začne protékat skrz patentovaný pístový labyrint místo plynu. Vlivem rozdílné viskozity oleje a plynu dojde k utlumení pohybu. Viskozita oleje a tvar přepouštěcího labyrintu udává velikost tlumení, množství oleje pak dráhu tlumení. V koncových polohách pak nehrozí přetížení úchytů pružiny dynamickým rázem od skokového zastavení mechanismu.

Stabilus

LIFT-O-MAT s dynamicky tlumeným zasunutím a vysunutím

Princip dynamického tlumení - labyrint v pístu je nahrazen drážkou v plášti válce. Tato drážka nahrazuje labyrint v pístu a má zpravidla nekonstantní průřez. Rozdílem velikosti průřezu drážky je pak určena rychlost zdvihu, která se takto dá měnit v průběhu zdvihu. Protože drážkou protéká plyn, je funkce nezávislá na poloze pružiny. Tvar drážky je zpravidla navrhován na konkrétní mechanismus.

Stabilus
Stabilus

LIFT-O-MAT s degresivním nebo progresivním průběhem sil

Plynová pružina je doplněna vinutou tlačnou pružinou. Délkou a tuhostí vinuté pružiny se určí tvar silové závislosti na zdvihu. Vinutá pružina může být snadno ve výrobě upravena pro konkrétní požadavky mechanismu.

Stabilus
Stabilus

LIFT-O-MAT FR s možností zastavení v jakékoliv poloze

Tato pružina obsahuje speciální třecí těsnící prvek. Tento prvek díky svému třecímu odporu umožní zastavit pružinu v jakékoliv poloze. Proto lze snadno mechanismus polohovat libovolně v celém rozsahu pracovního pohybu. Není nutná další instalace aretačních prvků.

Stabilus

HYDRO-LIFT plyn a olej

Hydro-liftem lze vyvážit hmotnost posouvané zátěže. V pístu je otvor nahrazen přetlakovým ventilem. Přetlakový ventil se otevře při působení další síly např. ručním zatlačením na objekt v mechanismu. Ten lze pak snadno přesouvat. V případě použití olejové náplně je pak aretace polohy ve směru dolů tuhá, u plynové náplně dojde k pružení okolo aretované polohy. U těchto variant není nutné používat další uvolňující mechanismus k odblokování.

Stabilus
Stabilus

INTER-STOP s možností zastavení v mezipoloze

Princip vychází z dynamicky tlumených pružin s rozdělenou drážkou v kombinaci s přetlakovým ventilem HYRO-LIFTu. V místě přerušení drážky ve válci dojde k zastavení pohybu. Ten lze dokončit přivedením vnější síly a překonáním přetlakového ventilu. Mechanismus má možnost mít tedy více stabilních poloh.

Stabilus

LIFT-O-MAT PTL s aretací v zasunuté poloze

Principem je dodatečná mechanická aretace v zasunuté poloze. Pružina je opatřena tzv. „propiskovým mechanismem“, kdy při lehkém zasunutí pružiny dojde k odblokování aretace a jejímu následnému vysunutí.

Stabilus
Stabilus

LIFT-O-MAT s aretací ve vysunuté poloze

Aretace ve vysunuté poloze je možná ve dvou variantách uspořádání pružiny. Jednodušší je výklopná aretační trubka, která je vlivem pomocné pružiny vyklopena ve vysunuté poloze pružiny. Pro odblokování je pak nutné ruční vyklopení aretační trubky do původní polohy. Druhou možností je vnitřní aretace - obdoba vnitřní aretace v zasunuté poloze s „propiskovým mechanismem“.

Stabilus

LIFT-O-MAT INOX LINE provedení nerezová ocel

Pro použití v agresivním prostředí je plynová pružina vyrobená z nerez oceli V4A (DIN EN 100 88-1). Olej, který je použitý jako pomocná látka, je biologicky odbouratelný a je zařazen ve WGK (riziko znečištění vody) jako bezpečný. LIFT-O-MAT INOX LINE je používán v agresivním prostředí jako je mořský vzduch nebo znečištěné průmyslové prostředí. Pružina vykazuje vysokou ochranu před korozí v kyselém i zásaditém prostředí. Pružiny jsou nemagnetické.

Stabilus
Stabilus Pístnice i koncovky z nerezu
Stabilus Tlaková trubka i koncovky z nerezu

Zakončení plynových pružin

Stabilus