KONTAKT

Ivona Hájková
Obchod, nabídky, zakázky

orgatex@betz.cz
+420 354 625 559
+420 605 119 485
+420 354 627 307

Vizualizace + 5S

Významné úspory jednoduchými prostředky jsou dosažitelné Lean metodami. Optimálním značením materiálů, polotovarů, výrobních a skladovacích prostor získají Vaši pracovníci rychle přehled. Odchylky od definovaného standardu jsou okamžitě viditelné a mohou být ihned řešeny. Firma Orgatex se přes 40 let zabývá vývojem prostředků pro usnadnění zavádění systémů štíhlé výroby. Postupně byl vyvinut ucelený komplexní systém prostředků usnadňující zeštíhlování výrob.

Pravidla 5S

aneb čistota a pořádek na pracovišti jsou nutností! Pravidla k zavedení systému účelného hospodaření na pracovištích - na pracovištích nesmí být nic zbytečného, musí být udržován pořádek a čistota a každé nářadí a materiál musí mít své místo.

  • Separování - vytřídění všech nepotřebných a tudíž zbytečných věcí na pracovišti, které nepomáhají k vlastnímu procesu výroby.

  • Systematizování - vše co zůstalo má své stále místo, které je vyznačeno a na toto místo bude vždy zpět vraceno. Řízení a principy této fáze se nazývá Visual management.

  • Stálé čistění - údržba a čištění všech částí pracoviště zabezpečí zjištění a prevenci proti poruchám.

  • Standardizování - nastavit pro všechny pravidla, nutná k dodržení všech 5S.

  • Stálost - sebe-disciplína - neustálé audity pro zlepšení a zajištění všech stávajících procesů ve výrobě.

Orgatex
Orgatex
Orgatex