Komponenty pro automatizaci, plastové díly, hliníkové profily, lineární vedení, visual management | Betz s.r.o. 

Lean management

Firma Betz s.r.o dodává produkty firmy Orgatex a Bosch-Rexroth. Orgatex a jeho produkty slouží k realizaci kompletního Visual managementu ve Vaší výrobě. Přímo v souladu s pravidly 5S pomůže věci ve Vaší výrobě SYSTEMATIZOVAT. Také dodáváme pracoviště Bosch-Rexroth přímo na míru Vaším potřebám a potřebám Vašich zaměstnanců v duchu štíhlé výroby.

Lean management se zabývá kompletní analýzou výrobních procesů a jejich optimalizace. Vyrábíte-li více druhů výrobků v jediném provozu a náročnost jeho přenastavení Vás nutí plánovat vyrábět více výrobku na sklad. I zde lze aplikovat techniky lean managementu. Pokud je kapacita výroby v jedné její části jiná než v ostatních, vyrábí tento úsek zbytečně moc polotovarů, které zbytek výroby nestihne zpracovat. V těchto všech aspektech výroby je mnoho finančních prostředků zbytečně nahromaděno ve skladech a paletách, které čekají na odbyt.

Máte problém s dodržením termínů výroby? Vyrábíte méně kusů výrobků za časovou jednotku, než máte v plánu? Pokud zrychlíte výrobu zvýšíte počet zmetků a poruch ? Máte problém s lidským faktorem ? Řešení těchto problémů nám pomáhá usnadnit aplikace Lean managementu.

Základním postupem je optimalizovat tok hodnot a stanovit co je hodnota Vaší produkce z pohledu zákazníka. Je nutno vytvořit ve Vaší výrobě plynulé a navazující procesy. Pomoci omezit kapacitu skladů a nevyrábět zboží, které teprve čeká na odbyt zabezpečíte zavedením principu tahu výroby namísto tlaku. Samozřejmostí je snaha o neustále zdokonalování a zapojením všech Vašich zaměstnanců do tohoto procesu.

Pravidla 5-S

aneb čistota a pořádek na pracovišti jsou nutností !

Pravidla k zavedení systému účelného hospodaření na pracovištích. Na pracovištích není nic zbytečného, je zde udržován pořádek a čistota, každé nářadí a materiál mají své místo.

Separovat - vytřídění všech nepotřebných a tudíž zbytečných věcí na pracovišti, které nepomáhají k vlastnímu procesu výroby.
Systematizovat - vše co zůstalo má své stále místo, které je vyznačeno a na toto místo bude vždy zpět vraceno. Řízením a principy této fáze se nazývá Visual management.
Stále čistit - údržba a čištění všech částí pracoviště zabezpečí zjištění a prevenci proti poruchám.
Standardizovat - Nastavit pravidla pro všechny nutná k dodržení všech 5-S.
Stálost - sebe-disciplína - neustále audity pro zlepšení a zajištění všech stávajících procesů ve výrobě.

Systematizace v praxi:

Na podlahách, stěnách, panelech i strojích se barevně vyznačí, co kam patří. Na všech šuplících, přepravkách a úložištích je napsáno, co je uvnitř, regály a skříně jsou také účelně označeny po policích a sektorech. Pokud věc na místě není, je možné už dálky vidět obrys nástroje, který chybí. Vše dostane identifikační kódy, takže se dá podle kódu poznat, kam věc patří. Zaměstnanci si pak pečlivěji hlídají svěřené prostředky, protože jakákoliv vizuální kontrola odhalí nedostatek.

Copyright © 1995-2014 BETZ s.r.o., Třída Vítězství 68/4, 353 01 Mariánské Lázně